Това е книга, която се чете на един дъх!

За да сте физически и психически здрави, за интелектуално и духовно израстване

има безплатни, лесни и сигурни на 100 % начини.

За тези начини се отделя малко време и са известни на хората,

само че, изключително важно е да се правят по правилния начин.

Всичко това е описано в книгата "Щастието е в мен" /152 стр./,

която се чете с голяма лекота!

Стотици хора вече практикуват тези основни начини.

Тази книга показва кои са точните избори и действия, за да постигате своите цели и мечти.

Тази книга е практическо ръководство за щастлив живот.

Винаги имаме пълна свобода за избор и действие, за да си помагаме за по-щастлив живот!

                              

***

Намаление на цената на книгата от 25 лв. на 20 лв.

до изчерпване на промоционалната бройка.

 

***

За да купите лесно и бързо книгата „Щастието е в мен“

натиснете КУПИ най-отгоре в синята лента и след това

напишете телефон в БЪРЗА ПОРЪЧКА.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ДЕТАЙЛИ НАТИСНЕТЕ КУПИ И СЛЕД ТОВА

КАРТИНКАТА С КОЛИЧКАТА НАЙ-ОТГОРЕ ВДЯСНО       

Росица Първанова

гр. Плевен, ул. Бъкстон № 1

Свързано изображение 064801499, 0898539962, 0878378125